Szkoły Beaty Mydłowskiej

"Zasługujesz na sukces. Zrób swój pierwszy krok ! Nauka to nie tylko obowiązek, ale również przyjemność."

Aby przystąpić do tego egzaminu, należy złożyć pisemne oświadczenie najpóźniej 12 lipca 2021 r.  (poniedziałek).

 

Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym

 

Informujemy, iż opłata administracyjna za organizację egzaminów poprawkowych - maturalnych wynosi 125 zł.