tel. 22 619 32 25

sekretariat@szkolymydlowskiej.pl

Szkoły Beaty Mydłowskiej

"Zasługujesz na sukces. Zrób swój pierwszy krok ! Nauka to nie tylko obowiązek, ale również przyjemność."

 

                                           

KWALIFIKACYJNY  KURS ZAWODOWY - 1,5 roku ( 3 semestry)

 
Zawód: Technik usług fryzjerskich 514105
 

Czesne:

kurs trwający 1,5 roku - 180 zł za miesiąc

 
Nauka w szkole kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie:  
  • FRK.01 - Wykonywanie usług fryzjerskich
  • FRK.03 - Projektowanie i wykonywanie fryzur                                             

 

W czasie kursów fryzjerskich kursanci uczą się m.in.:  strzyżenia włosów, wykonywania wielu nowoczesnych zabiegów pielęgnacyjnych, stylizacji fryzur, a także zasad zarządzania zakładem fryzjerskim oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

W kursie może uczestniczyć każda zainteresowana osoba, która ukończyła 18 lat, bez względu na posiadane wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, zawodowe, średnie, wyższe.

 

Dokumenty otrzymane po ukończeniu kursu

  • Zaświadczenie MEN o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

 

Osoby, które pozytywnie zdadzą egzamin i posiadają wykształcenie średnie otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik usług fryzjerskich. Jeżeli uczestnik kursu nie posiada aktualnie wykształcenia średniego, taki dyplom otrzyma w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej po uzupełnieniu wykształcenia. Wraz z dyplomem uczestnik kursu otrzymuje suplement w języku angielskim i polskim Europass uprawniający do podjęcia zatrudnienia w zawodzie w krajach Unii Europejskiej.

 

 Regulamin organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych

 

Ramowy plan kursu fryzjerskiego:

 

   Praktyka zawodowa: 180 godzin

 

Jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym upoważnionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie do przeprowadzania egzaminów zawodowych.

 

Jeśli jesteś zainteresowany podjęciem nauki w naszej szkole, skontaktuj się z nami telefonicznie – (22) 619 32 25,
516 181 116 lub wypełnij zgłoszenie online:  https://forms.office.com/e/LcctNmp8Wx
 
Więcej informacji można także uzyskać osobiście – w sekretariacie szkoły przy ul. Kaleńskiej 3.