Szkoły Beaty Mydłowskiej

"Zasługujesz na sukces. Zrób swój pierwszy krok ! Nauka to nie tylko obowiązek, ale również przyjemność."

                                                    

KWALIFIKACYJNY  KURS  ZAWODOWY - 1,5 roku ( 3 semestry)

 

Zawód: Technik informatyk 351203

Czesne:

kurs trwający 1,5 roku - 150 zł za miesiąc

 

Nauka na kursie kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie:

 • INF.02 - Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • INF.03 - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

 

Proponowane przez nas Kursy Informatyczne powstały  z myślą o wszystkich osobach, które mają zainteresowania techniczno-informatyczne i predyspozycje do tego, aby pracować w zawodzie jakim jest technik informatyk. Jest to oferta dedykowana w głównej mierze absolwentom szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego.

 

W czasie kursów informatycznych kursanci uczą się m.in.:

 • programowania,

 • projektowania i zakładania baz danych,

 • oprogramowania aplikacyjnego baz danych,

 • administrowania bazami danych,

 • administrowania systemami przetwarzania informacji,

 • dobierania konfiguracji sprzętu i oprogramowania dla różnych zastosowań,

 • obsługiwania lokalnych sieci komputerowych,

 • nadzorowania pracy lokalnych sieci komputerowych.

 

Po ukończeniu Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych zyskujesz tytuł, który stwarza wielkie możliwości w zakresie realizacji kariery zawodowej. Biorąc pod uwagę fakt, że zawód technika informatyka cechuje uniwersalność, można go wykonywać praktycznie wszędzie. Dotyczy to zarówno wyspecjalizowanych firm z sektora IT, jak i instytucji, urzędów, banków, przedsiębiorstw z różnych branż, gdzie znajdują się typowe stanowiska dla technika informatyka. Może on zostać np. administratorem, projektantem lub programistą. Technik informatyk pozwala również na wykonywanie obowiązków zdalnie, np. z domu. Zawód ten także stwarza możliwość założenia własnej działalności i świadczenia szerokiego wachlarza usług - od doradczych aż po konserwacyjne. Możesz brać udział w specjalnych projektach, jak również zajmować się podstawowymi zagadnieniami informatycznymi.

Nauka odbywa się pod okiem najlepszych fachowców w branży. To osoby mające już doświadczenie w branży IT, którym chętnie dzielą się ze słuchaczami. Jeśli taki profil zawodowy Ci odpowiada - dołącz jak najszybciej do grona naszej informatycznej społeczności!

 

W kursie może uczestniczyć każda zainteresowana osoba, która ukończyła 18 lat, bez względu na posiadane wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, zawodowe, średnie, wyższe.

 

Dokumenty otrzymane po ukończeniu kursu

 • Zaświadczenie MEN o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

 

Osoby, które pozytywnie zdadzą egzamin i posiadają wykształcenie średnie otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik usług fryzjerskich. Jeżeli uczestnik kursu nie posiada aktualnie wykształcenia średniego, taki dyplom otrzyma w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej po uzupełnieniu wykształcenia. Wraz z dyplomem uczestnik kursu otrzymuje suplement w języku angielskim i polskim Europass uprawniający do podjęcia zatrudnienia w zawodzie w krajach Unii Europejskiej.

 

Ramowy plan nauczania kursu informatycznego

 
Jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym upoważnionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie do przeprowadzania egzaminów zawodowych.
 
 
Jeśli jesteś zainteresowany podjęciem nauki w naszej szkole, skontaktuj się z nami telefonicznie – (22) 619 32 25,
516 181 116 lub wypełnij zgłoszenie online: https://forms.office.com/r/pt1zkST6Dq
 
Więcej informacji można także uzyskać osobiście – w sekretariacie szkoły przy ul. Kaleńskiej 3.