tel. 22 619 32 25

sekretariat@szkolymydlowskiej.pl

Szkoły Beaty Mydłowskiej

"Zasługujesz na sukces. Zrób swój pierwszy krok ! Nauka to nie tylko obowiązek, ale również przyjemność."

Czesne: 80 zł za miesiąc

 

Warszawa jest miastem, które dynamicznie się rozwija, oczekując od swoich mieszkańców równie szybkiej reakcji na zachodzące zmiany. Kto się nie uczy, ma problem z nadążeniem za tymi zmianami. Warszawa oferuje również wiele ścieżek rozwoju oraz możliwości wykorzystania pozyskanych umiejętności. Kurs, szkolenie, liceum zaoczne – możliwości jest wiele i sprostają one oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających osób. Spośród wielu edukacyjnych propozycji warto wybrać tę przygotowaną przez nasze Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Świadectwo dojrzałości będące ukoronowaniem nauki w szkole średniej to bardzo ważny dokument, który toruje drogę do dalszego kształcenia i odgrywa niebagatelną rolę w staraniach o pracę. Chcąc skutecznie konkurować o wymarzoną posadę należy wykazać się nie tylko umiejętnościami, ale również stosownymi dokumentami potwierdzającymi wykształcenie i nabyte kwalifikacje, do czego potrzebne są potwierdzenia ukończenia studiów wyższych lub różnego typu studiów policealnych. Jeżeli z różnych względów po ukończeniu szkoły podstawowej lub gimnazjalnej, albo zasadniczej szkoły zawodowej nie mieli Państwo możliwości kontynuowania nauki, teraz można to nadrobić, korzystając z oferty naszego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, które znajduje się w Warszawie przy ul. Kaleńskiej 3. To liceum zaoczne, które wpisuje się w najwyższe standardy oraz jest odpowiedzią na szereg potrzeb uczniów w różnym wieku – także takich, którzy są już aktywni zawodowo, mają doświadczenie na rynku pracy lub posiadają rodziny.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to propozycja dla tych, którzy chcą zdobyć wykształcenie nie rezygnując z codziennych obowiązków oraz nie zaniedbując innych zobowiązań. W związku z tym, iż jest to liceum zaoczne, zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym (w sobotę i niedzielę, dwa razy w miesiącu w godzinach od 9.00 do 17.15). Nauka w szkole trwa 4 lata. Ukończenie liceum pozwala na uzyskanie wykształcenia średniego oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych musi być w pełni dostosowane do wymagań osób, które uczęszczają na zajęcia, stąd nasza dbałość o to, by słuchać wszystkich uczniów i próbować się wdrażać nowe, wygodne rozwiązania.

Program edukacyjny w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych zakłada naukę przedmiotów takich jak w szkole średniej dla młodzieży. W związku z tym, na liście przedmiotów wiodących widnieją m. in.: język polski, matematyka, biologia, chemia, geografia, WOS, język angielski i wiele innych. Podstawą zaliczenia poszczególnych przedmiotów są egzaminy przeprowadzane pod koniec semestru. W trakcie roku szkolnego uczniowie muszą także złożyć prace pisemne na tematy określone przez nauczycieli.

Liceum zaoczne nie różni się więc w niczym od zwyczajnego liceum, a jednocześnie pozwala na swobodny rozwój zawodowy i osobisty. To także możliwość poznania interesujących ludzi w różnym wieku, o różnym doświadczeniu i stażu pracy zawodowej. Słuchacze naszej szkoły dla dorosłych w Warszawie mają uprawnienia równorzędne z uczniami liceów państwowych (m.in. legitymacja, świadczenia ZUS itp.). W naszej szkole nie ma żadnych ograniczeń wiekowych. Prowadzimy nabór na wszystkie semestry, co sprawia, że przyjmujemy również osoby, które rozpoczęły naukę w innych szkołach i chciałyby ją kontynuować właśnie u nas. Liceum ogólnokształcące dla dorosłych to wygodny i bezpieczny wybór – a nasza propozycja to gwarancja najwyższej jakości programów, wykwalifikowanych pedagogów oraz przyjaznej obsługi w sekretariacie.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych działa w ramach Szkół Beaty Mydłowskiej w Warszawie jako liceum zaoczne i stanowi jedną z wielu propozycji dla osób dorosłych dotyczących kontynuowania nauki po szkole gimnazjalnej, ośmioklasowej szkole podstawowej lub zasadniczej szkole zawodowej. W naszym liceum zaocznym przygotowujemy naszych uczniów do zdania państwowego egzaminu maturalnego, pomagając im tym samym w podjęciu decyzji o dalszej edukacji, poszukiwaniu lepszego zatrudnienia lub pozostaniu na obecnym stanowisku pracy z satysfakcją wynikającą ze zdobycia wykształcenia średniego.

 

Ramowy plan nauczania dla czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

 

Rekrutacja:

Warunkiem przyjęcia do liceum zaocznego jest złożenie osobiście następujących dokumentów:

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły: gimnazjum, ośmioletniej szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły zawodowej;
  • oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (w przypadku absolwentów gimnazjum);
  • 3 zdjęcia 37×52 mm (podpisane na odwrocie);
  • kwestionariusz (można wypełnić na miejscu) – plik do pobrania;
  • podpisanie umowy (kontraktu) ze szkołą;
  • podanie o przyjęcie do szkoły - plik do pobrania

 

 

Jeśli jesteś zainteresowany podjęciem nauki w naszej szkole, skontaktuj się z nami telefonicznie – (22) 619 32 25, 516 181 116 lub wypełnij zgłoszenie online: https://forms.office.com/e/VE20ss3aUE

Więcej informacji można także uzyskać osobiście – w sekretariacie szkoły przy ul. Kaleńskiej 3.