tel. 22 619 32 25

sekretariat@szkolymydlowskiej.pl

Szkoły Beaty Mydłowskiej

"Zasługujesz na sukces. Zrób swój pierwszy krok ! Nauka to nie tylko obowiązek, ale również przyjemność."

Misją i celem Szkół Beaty Mydłowskiej jest kształcenie oraz wychowywanie młodych ludzi.

Dlatego stwarzamy odpowiednie warunki do tego, aby nasi uczniowie zdobywali wiedzę, którą wykorzystają do dalszego kształcenia lub awansu zawodowego w przypadku podjęcia pracy.

Zadaniem szkoły jest realizować program dydaktyczny i profilaktyczno - wychowawczy a tym samym:

- wykształcić w wychowankach postawę odpowiedzialną, twórczą, otwartą, nacechowaną tolerancją i optymizmem,

- przygotować młodzież do aktywnego udziału we wszelkich formach życia społecznego,

- wykształcić w młodych ludziach umiejętności planowania, organizowania, oceniania pracy, współdziałania w zespole, komunikowania się oraz rozwiązywania problemów.

Dbamy o to, aby nasza szkoła była nowoczesna i otwarta na nowe wyzwania, posiadamy bardzo dobrze wyposażone sale dydaktyczne i kompetentną, otwartą na potrzeby uczniów kadrę. Liczy się dla nas życzliwa, przyjazna atmosfera i wzajemny szacunek, sprzyjający uczeniu się i rozwojowi.

Umożliwiamy i wspieramy naszych uczniów w podejmowaniu różnego rodzaju inicjatyw, wolontariatu, projektów klasowych, integracyjnych oraz na rzecz społeczności lokalnej. Takie działania budują poczucie odpowiedzialności, wrażliwości, gwarantują dobre funkcjonowanie w społeczeństwie i otwierają na wartości kultury Europy.

Ważnymi dla nas wartościami są: tolerancja, demokracja, sprawiedliwość.