tel. 22 619 32 25

sekretariat@szkolymydlowskiej.pl

Szkoły Beaty Mydłowskiej

"Zasługujesz na sukces. Zrób swój pierwszy krok ! Nauka to nie tylko obowiązek, ale również przyjemność."

Szkoły Beaty Mydłowskiej
działają od 1999 roku, obecnie uczęszcza do naszych placówek blisko 1000 uczniów, słuchaczy i studentów.
 
 
Posiadamy dobrze wyposażone pracownie: informatyczną, chemiczną oraz zawodowe (kosmetyczną, wizażu i fryzjerską). Sale lekcyjne zaopatrzone są w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne, część wyposażona jest w sprzęt multimedialny i tablice interaktywne.
Niezwykle istotna w naszym programie edukacyjnym jest nauka języków obcych, dlatego w zależności od wybranej szkoły można u nas uczyć się: j. angielskiego, j. niemieckiego lub j. rosyjskiego. Uczniowie liceum i technikum (dla młodzieży i dorosłych) oraz Policealnej Szkoły Zawodowej nie płacą czesnego. Studenci i słuchacze pozostałych szkół mogą wnosić opłatę za naukę nawet w kilku ratach. Budynki szkolne są objęte systemem monitorowania, co podnosi poziom bezpieczeństwa.

Nabór do wszystkich szkół prowadzony jest w sposób ciągły.

W Szkołach Beaty Mydłowskiej przy ul. Kaleńskiej 3 funkcjonują:
 • Liceum ogólnokształcące (dla młodzieży)
 • Liceum ogólnokształcące (dla dorosłych)
 • Technikum Fryzjerskie
 • Technikum Handlowe
 • Technikum Obsługi Turystycznej
 • Technikum Kelnerskie
 • Technikum Hotelarskie
 • Policealna Szkoła Kosmetyczna
 • Policealna Szkoła Zawodowa
 • Policealna Szkoła Medyczna
 • Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
W naszej ofercie edukacyjnej są również kursy zawodowe. Reforma oświaty wprowadziła nową formę kształcenia zawodowego dla dorosłych – kwalifikacyjne kursy zawodowe. Umożliwiają one uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie.

Wszystkim naszym absolwentom szkół średnich zapewniamy możliwość kontynuowania nauki w Policealnej Szkole lub Uczelni Społeczno-Medycznej.

Licea i technika dla młodzieży jak również dla dorosłych mają uprawnienia szkół publicznych oraz uzyskały pozytywną opinię Kuratorium Oświaty, są wpisane do rejestru szkół Wydziału Oświaty m.st. Warszawy.