tel. 22 619 32 25

sekretariat@szkolymydlowskiej.pl

Szkoły Beaty Mydłowskiej

"Zasługujesz na sukces. Zrób swój pierwszy krok ! Nauka to nie tylko obowiązek, ale również przyjemność."

Dokumenty Szkoły:

 

Statut szkoły

 

Statut Liceum Ogólnokształcącego

Statut Liceum Ogólnokształcącego

Statut Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

 

Statut Technikum

Statut Technikum Obsługi Turystycznej

Statut Technikum Kelnerskiego

Statut Technikum Hotelarskiego

Statut Technikum Handlowego

Statut Technikum Zawodowego

 

Statut Policealnej Szkoły Medycznej

Statut Policealnej Szkoły Medycznej

 

Statut Policealnej Szkoły Kosmetycznej

Statut Policealnej Szkoły Kosmetycznej

 

Statut Policealnej Szkoły Zawodowej

Statut Policealnej Szkoły Zawodowej

 

 

Plan pracy szkoły

Plan pracy szkoły
 
 
Plan pracy samorządu uczniowskiego 
 
 
 
Program wychowawczo-profilaktyczny

Plan pracy wychowawczo-profilaktyczny

 

Programy nauczania

 

 

Wewnątrzszkolny system oceniania

 Wewnątrzszkolny system oceniania

 

Dokumenty dla kandydatów:

     Liceum i Technikum

 1. Kwestionariusz osobowy (liceum dla młodzieży)
 2. Kwestionariusz osobowy (liceum dla dorosłych)
 3. Oświadczenie (liceum dla dorosłych)
 4. Podanie (liceum dla młodzieży)
 5. Podanie (liceum dla dorosłych)
 6. Kwestionariusz osobowy kandydata do Technikum
 7. Podanie o przyjęcie do Technikum

      Szkoły Policealne i Kursy 

 1. Kwestionariusz osobowy
 2. Podanie o przyjęcie do Policealnej Szkoły Medycznej (tryb dzienny) dla kierunku technik dentystyczny, technik elektroradiolog, technik masażysta, technik usług kosmetycznych
 3. Podanie o przyjęcie do Policealnej Szkoły Zawodowej
 4. Podanie o przyjęcie do Policealnej Szkoły Kosmetycznej (tryb zaoczny)