Szkoły Beaty Mydłowskiej

"Zasługujesz na sukces. Zrób swój pierwszy krok ! Nauka to nie tylko obowiązek, ale również przyjemność."

Wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych

 

Informacja dotycząca pobierania Stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego

 

Stypendium szkolne 

Stypendium szkolne przysługuje uczniowi z rodziny, w której dochód wynosi do 528 zł (nie wlicza się m.in. 500+). Wniosek trzeba wysłać pocztą lub złożyć do 15 września w ośrodku pomocy społecznej w dzielnicy, w której uczeń mieszka (nie w szkole, jak w poprzednich latach). Zgodnie z obwiązującym art. 90n ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wnioskodawcą może być rodzic lub pełnoletni uczeń.

Wnioski o stypendium szkolne należy wysłać lub składać do 15 września 2020 r. w ośrodku pomocy społecznej właściwym wg. miejsca zamieszkania ucznia. Od tego roku szkolnego szkoły nie przyjmują wniosków o stypendium szkolne.

Wnioski dostępne są na stronach Urzędów Dzielnic.

 

Zasiłek szkolny

Uczniowi, który jest przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, przysługuje zasiłek szkolny. Wysokość zasiłku szkolnego wynosi do 620 zł.

Wniosek należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej w dzielnicy, w której uczeń mieszka. Od tego roku szkolnego szkoły nie przyjmują wniosków.

Wnioski dostępne są na stronach Urzędów Dzielnic.

 

https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/22412-wnioski-o-przyznanie-stypendium-szkolnego-i