tel. 22 619 32 25

sekretariat@szkolymydlowskiej.pl

Szkoły Beaty Mydłowskiej

"Zasługujesz na sukces. Zrób swój pierwszy krok ! Nauka to nie tylko obowiązek, ale również przyjemność."

 
Deklaracje na egzamin zawodowy:
 
technik usług kosmetycznych:
technik masażysta:
technik dentystyczny:
technik elektroradiolog:
technik administracji:
technik usług fryzjerskich:
technik informatyk:
technik organizacji turystyki:
 technik hotelarstwa:
 
Harmonogramy, komunikaty egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
 
 
Instrukcja składania wniosku o wydanie dyplomu zawodowego/potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do OKE
w Warszawie:
 
 

Zasady wydawania dyplomów absolwentom kwalifikacyjnych kursów zawodowych:

Absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych mogą otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po złożeniu wniosku o jego wydanie i przedłożeniu oryginału (kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem) świadectwa ukończenia szkoły.

Zasady oraz wniosek o wydanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe:

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie składa się z części pisemnej i części praktycznej:

 • część pisemny to test, który trwa 60 minut. Składa się z zadań zamkniętych. W każdym z nich znajdują się cztery odpowiedzi do wyboru. We wszystkich pytaniach tylko jedna jest prawidłowa.
 • część praktyczna – trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut. Egzamin jest przeprowadzany w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym.

 

Technik usług fryzjerskich zdaje egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie:

w/g podstawy programowej z 2019 r.
 • FRK.01 - Wykonywanie usług fryzjerskich
 • FRK.03 - Projektowanie i wykonywanie fryzur
Egzamin potwierdzający kwalifikację FRK.01 odbywa się pod koniec II semestru klasy IV - dla Technikum 5-letniego

Egzamin potwierdzający kwalifikację FRK.03 odbywa się pod koniec I semestru klasy V - dla Technikum 5-letniego

 

Technik hotelarstwa zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

w/g podstawy programowej z 2019 r.

 • HGT.03 - Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 • HGT.06 - Realizacja usług w recepcji

Egzamin potwierdzający kwalifikację HGT.03 odbywa się pod koniec II semestru klasy IV - dla Technikum 5-letniego

Egzamin potwierdzający kwalifikację HGT.06 odbywa się pod koniec I semestru klasy V - dla Technikum 5-letniego

 

Technik obsługi turystycznej zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

w/g podstawy programowej z 2019 r.
 • HGT.07 - Przygotowanie imprez i usług turystycznych
 • HGT.08 - Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych
Egzamin potwierdzający kwalifikację HGT.07 odbywa się pod koniec II semestru klasy IV - dla Technikum 5-letniego

Egzamin potwierdzający kwalifikację HGT.08 odbywa suę pod koniec I semestru klasy V - dla Technikum 5-letniego

 
Technik żywienia i usług gastronomicznych zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

 w/g podstawy programowej z 2019 r.

 • HGT.02 – Przygotowanie i wydawanie dań
 • HGT.12 – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Egzamin potwierdzający kwalifikację INF.02 odbywa się pod koniec II semestru klasy IV - dla Technikum 5-letniego

Egzamin potwierdzający kwalifikację INF.03 odbywa się pod koniec I semestru klasy V - dla Technikum 5-letniego

 

Technik informatyk zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

 w/g podstawy programowej z 2019 r.
 • INF.02 - Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • INF.03 - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
Egzamin potwierdzający kwalifikację INF.02 odbywa się pod koniec II semestru klasy IV - dla Technikum 5-letniego

Egzamin potwierdzający kwalifikację INF.03 odbywa się pod koniec I semestru klasy V - dla Technikum 5-letniego

 

Technik logistyk zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

 w/g podstawy programowej z 2019 r.

 • SPL.01 – Obsługa magazynów
 • SPL.04 – Organizacja transportu
Egzamin potwierdzający kwalifikację INF.02 odbywa się pod koniec II semestru klasy IV - dla Technikum 5-letniego

Egzamin potwierdzający kwalifikację INF.03 odbywa się pod koniec I semestru klasy V - dla Technikum 5-letniego

 

Technik handlowiec zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

 •  HAN.01 - Prowadzenie sprzedaży
 •  HAN.02 - Prowadzenie działań handlowych

Egzamin potwierdzający kwalifikację HAN.01 odbywa się pod koniec II semestru klasy IV - dla Technikum 5-letniego

Egzamin potwierdzający kwalifikację HAN.02 odbywa się pod koniec I semestru klasy V - dla Technikum 5-letniego

 

Kelner zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

w/g podstawy programowej z 2019 r.:

 • HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich

Egzamin potwierdzający kwalifikację HGT.01 odbywa się pod koniec II semestru klasy IV - dla Technikum 5-letniego


SZKOŁY POLICEALNE i KURSY

Technik usług kosmetycznych zdaje kwalifikację:

w/g podstawy programowej z 2019 r.:
 • FRK.04 - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych - odbywa się pod koniec IV semestru

 

Technik elektroradiolog zdaje kwalifikację:

w/g podstawy programowej z 2019 r.:
 • MED.08 - Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii

 

Technik dentystyczny zdaje kwalifikację:

 w/g podstawy programowej z 2019 r.:
 • MED.06 - Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej , ortodoncji oraz epitez twarz - odbywa się pod koniec V semestru

 

Technik masażysta zdaje kwalifikację:

w/g podstawy programowej z 2019 r.:
 • MED.10 - Świadczenie usług w zakresie masażu - odbywa się pod koniec IV semestru

 

Technik farmaceutyczny zdaje kwalifikację:

 w/g podstawy programowej z 2019 r.:

 • MED.09 - Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa.

 

Asystentka stomatologiczna zdaje kwalifikację:

 w/g podstawy programowej z 2019 r.:

 • MED.01 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

 

Higienistka stomatologiczna zdaje kwalifikację:

 w/g podstawy programowej z 2019 r.:

 • MED.02 Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia.

 

Podolog zdaje kwalifikację:

 w/g podstawy programowej z 2019 r.:

 • FRK.05Świadczenie usług w zakresie zabiegów podologicznych

 

Technik administracji zdaje kwalifikację:

w/g podstawy programowej z 2019 r.

 • EKA.01 - Obsługa klienta w jednostkach administracji - odbywa sie pod koniec IV semestru

 

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

w/g podstawy programowej z 2019 r.:
 • BPO.01 - Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Opiekun medyczny zdaje kwalifikację:
 
w/g podstawy programowej z 2019 r.:
 • MED.03 - Świadczenie usług pielęgnacyjno - opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej – odbywa się pod koniec II semestru

 

Opiekun osoby starszej zdaje kwalifikację:

w/g podstawy programowej z 2019 r.:

 • SPO.02 -  Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej odbywa się pod koniec IV semestru

 

Na egzamin należy zgłosić się co najmniej 30 minut przed wyznaczoną godziną.