tel. 22 619 32 25

sekretariat@szkolymydlowskiej.pl

Szkoły Beaty Mydłowskiej

"Zasługujesz na sukces. Zrób swój pierwszy krok ! Nauka to nie tylko obowiązek, ale również przyjemność."

Liceum i Technikum

Wszyscy uczniowie Technikum zgodnie z podstawą programową mają obowiązek odbycia praktyk zawodowych. Dokumenty potrzebne do ich odbycia dostępne są w Sekretariacie Szkoły. Po zakończeniu praktyk uczniowie składają podpisaną umowę o praktyki, raport oraz dzienniczek praktyk w sekretariacie szkoły. Zaliczenie praktyk jest niezbędne do ukończenia szkoły.

Podstawa programowa z 2019 r.

Technik hotelarstwa - 5-letni okres nauczania

Minimalny wymiar praktyk zawodowych tyg. godz.
klasa I – zgodnie z podstawą programową    
klasa II – zgodnie z podstawą programową    
klasa III – zgodnie z podstawą programową 4 140
klasa IV – zgodnie z podstawą programową 4 140
klasa V - zgodnie z podstawą programową    
Razem 8 280

Technik obsługi turystycznej - 5-letni okres nauczania

Minimalny wymiar praktyk zawodowych tyg. godz.
klasa I – zgodnie z podstawą programową    
klasa II – zgodnie z podstawą programową    
klasa III – zgodnie z podstawą programową 4 140
klasa IV – zgodnie z podstawą programową 4 140
klasa V - zgodnie z podstawą programową    
Razem 8 280

Technik usług fryzjerskich - 5-letni okres nauczania

Minimalny wymiar praktyk zawodowych tyg. godz.
klasa I – zgodnie z podstawą programową    
klasa II – zgodnie z podstawą programową    
klasa III – zgodnie z podstawą programową 4 140
klasa IV – zgodnie z podstawą programową 4 140
klasa V - zgodnie z podstawą programową    
Razem 8 280

Technik informatyk - 5-letni okres nauczania

Minimalny wymiar praktyk zawodowych tyg. godz.
klasa I – zgodnie z podstawą programową    
klasa II – zgodnie z podstawą programową    
klasa III – zgodnie z podstawą programową 4 140
klasa IV – zgodnie z podstawą programową 4 140
klasa V - zgodnie z podstawa programową    
Razem 8 280

Technik logistyk - 5-letni okres nauczania

Minimalny wymiar praktyk zawodowych tyg. godz.
klasa I – zgodnie z podstawą programową    
klasa II – zgodnie z podstawą programową    
klasa III – zgodnie z podstawą programową 4 140
klasa IV – zgodnie z podstawą programową 4 140
klasa V - zgodnie z podstawa programową    
Razem 8 280

Technik żywienia i usług gastronomicznych - 5-letni okres nauczania

Minimalny wymiar praktyk zawodowych tyg. godz.
klasa I – zgodnie z podstawą programową    
klasa II – zgodnie z podstawą programową    
klasa III – zgodnie z podstawą programową 4 140
klasa IV – zgodnie z podstawą programową 4 140
klasa V - zgodnie z podstawa programową    
Razem 8 280

Szkoły Policealne i Kursy

Wszyscy uczniowie/słuchacze Szkół Policealnych zgodnie z podstawą programową mają obowiązek odbycia praktyk zawodowych.. Dokumenty potrzebne do ich odbycia dostępne są w Sekretariacie Szkoły. Po zakończeniu praktyk uczniowie/słuchacze składają podpisaną umowę o praktyki, raport oraz dzienniczek praktyk w sekretariacie szkoły. Zaliczenie praktyk jest niezbędne do ukończenia szkoły.

Technik usług kosmetycznych

Minimalny wymiar praktyk zawodowych tyg. godz.
sem. I – zgodnie z podstawą programową    
sem. II – zgodnie z podstawą programową 2 70
sem. III – zgodnie z podstawą programową    
sem. IV – zgodnie z podstawą programową 2 70
Razem 4 140

Technik administracji

Minimalny wymiar praktyk zawodowych tyg. godz.
sem. I – zgodnie z podstawą programową    
sem. II – zgodnie z podstawą programową    
sem. III – zgodnie z podstawą programową    
sem. IV – zgodnie z podstawą programową 8 320
Razem 8 320

Technik dentystyczny

Minimalny wymiar praktyk zawodowych tyg. godz.
Kl. I      
Kl. II      
Kl. III sem. I - zgodnie z podstawą programową 6 210
  Razem 6 210

Technik elektroradiolog

Minimalny wymiar praktyk zawodowych tyg. godz.
Kl. I      
Kl. II sem. II - zgodnie z podstawą programową 4 150
Kl. III sem. I – zgodnie z podstawą programową 2 60
  Razem 6 210

Technik masażysta

Minimalny wymiar praktyk zawodowych tyg. godz.
sem. I – zgodnie z podstawą programową    
sem. II – zgodnie z podstawą programową    
sem. III – zgodnie z podstawą programową    
sem. IV – zgodnie z podstawą programową 6 210
Razem 6 210

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Minimalny wymiar praktyk zawodowych tyg. godz.
sem. I – zgodnie z podstawą programową    
sem. II – zgodnie z podstawą programową 2 80
sem. III – zgodnie z podstawą programową 2 80
Razem 4 160

Opiekun medyczny

Minimalny wymiar praktyk zawodowych tyg. godz.
sem. I – zgodnie z podstawą programową    
sem. II – zgodnie z podstawą programową 4 160
Razem 4 160

Opiekun osoby starszej

Minimalny wymiar praktyk zawodowych tyg. godz.
sem. I – zgodnie z podstawą programową    
sem. II – zgodnie z podstawą programową 8 320
sem. III – zgodnie z podstawą programową    
sem. IV – zgodnie z podstawą programową    
Razem 8 320

 Kurs fryzjerski

Minimalny wymiar praktyk zawodowych tyg. godz.
sem. III – zgodnie z podstawą programową 6 180
Razem 6 180

 Kurs technik usług kosmetycznych

Minimalny wymiar praktyk zawodowych tyg. godz.
sem. III – zgodnie z podstawą programową 6 180
Razem 6 180