tel. 22 619 32 25

sekretariat@szkolymydlowskiej.pl

Szkoły Beaty Mydłowskiej

"Zasługujesz na sukces. Zrób swój pierwszy krok ! Nauka to nie tylko obowiązek, ale również przyjemność."

"Tylko z pomocą silnych, możemy dopomóc słabym" 

B.Brecht

 

 

Wolontariat (łac. voluntarius – dobrowolny)

– dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych osób lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Wolontariat w Polsce rozwija się od 1990 r. w licznie powstających od tego roku organizacjach pozarządowych.

 

Od roku 2018 uczniowie Szkół Beaty Mydłowskiej postanowili włączyć się w „akcję pomagania”.

Patronat nad naszym szkolnym WOLONTARIATEM objęła Fundacja „Pomoc Potrzebującym”

http://www.pomoc-potrzebujacym.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=121&Itemid=98

 

FUNDACJA POMOC POTRZEBUJĄCYM

Dziękujemy Prezesom Fundacji, bo dzięki tym kontaktom uczniowie naszej szkoły uczą się, że starość może być godna i piękna.

Poznajemy tam cudowne osoby, które z różnych przyczyn znaleźli się w domu opieki.

Ludzi pełnych empatii, życzliwości i otwartości na drugiego człowieka.

Dajemy SIEBIE – SOBIE.

O naszych spotkaniach, inspirujących rozmowach, wspólnym czytaniu, terapii przez gry, będziemy informować na bieżąco.

Historie opowiedziane przez pensjonariuszy Domu Opieki, rady tych ludzi, ich doświadczenie życiowe oraz odbiór życia to wartość dodana w naszej edukacji, wartość bezcenna

 

         

 

FUNDACJA BRACI MNIEJSZYCH

 

Uczniowie Szkół Beaty Mydłowskiej nawiązali także współpracę z Fundacją „Przyjaciele Braci Mniejszych”.

http://www.fundacjapsom.pl/

Fundacja prowadzi schronisko, w którym schronienie znajduje ok. 200 psów.

Głównymi zadaniami Fundacji jest ratowanie bezdomnych psów, zapewnianie im schronienia i prowadzenie skutecznej akcji adopcyjnej

Dzięki wspaniałym ludziom prowadzącym Fundację co roku udaje się znaleźć dom ponad 400 psom.

Dołącz do grona ludzi chcących pomagać.

Pomoc może być różna. Od przekazania karmy, kocy, funduszy, poprzez dokonanie zakupów fajnych i przydatnych gadżetów na stronie fundacji, aż po dawanie własnego czasu – spacer z psem może być przyjemny dla obu stron. Kontakt ze spragnionym miłości psiakiem może być ogromną dawką empatii, wdzięczności i lekcji humanitaryzmu.

Będziemy wspierać i propagować akcję „nie kupuj – adoptuj”.

 

 

AKCJA ŻONKIL

Uczniowie wykazali duże zaangażowanie w akcję społeczno- edukacyjną „Żonkil”, organizowaną przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN corocznie od 2013 roku.

Akcja ta ma na celu rozpowszechnianie tego symbol pamięci i szerzenie wiedzy na temat powstania w getcie warszawskim.

To pokazanie, że Łączy Nas Pamięć.

Podziękowanie dla szkoły za udział w akcji Żonkil złożył dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN - Zygmunt Stępiński.

 

 

 

 

KLUB SZKÓŁ UNICEF

Z wielką przyjemnością informujemy, że nasza szkoła od marca 2019 roku działa pod patronatem UNICEF.

Dzięki zaangażowaniu Samorządu Uczniowskiego nasz szkoła wstąpiła do Klubu Szkół UNICEF.