tel. 22 619 32 25

sekretariat@szkolymydlowskiej.pl

Szkoły Beaty Mydłowskiej

"Zasługujesz na sukces. Zrób swój pierwszy krok ! Nauka to nie tylko obowiązek, ale również przyjemność."

Czesne 0 zł

Nauka na kierunku opiekun osoby starszej trwa 2 lata (4 semestry).

System stacjonarny - 3 dni w tygodniu

System weekendowy - sobota, niedziela

 

Opiekun osoby starszej udziela pomocy i świadczy usługi opiekuńcze osobom starszym, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia. Zadaniem opiekuna jest aktywizowanie osób starszych z wykorzystaniem rehabilitacji lub terapii.

Opiekun pomaga podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych. Zajmuje się pielęgnowaniem oraz dbaniem o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych.

 

Program nauczania opiekun osoby starszej
 
Kształcenie teoretyczne
 • Podstawy bhp
 • Język migowy
 • Język obcy w pomocy społecznej
 • Podstawy socjologii
 • Psychologia z elementami komunikacji interpersonalnej
 • Podstawy pomocy społecznej
 • Podstawy opieki nad osobą starszą
 • Elementy terapii zajęciowej

Kształcenie praktyczne

 • Pracownia pierwszej pomocy
 • Pracownia opiekuńczo-pielęgnacyjna
 • Pracownia pomocy społecznej

Praktyka zawodowa 320 godzin

 

Absolwent szkoły przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • rozpoznawania możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności;
 • rozpoznawania i interpretowania sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną, grupą i środowiskiem lokalnym osoby starszej oraz wykorzystywania zasobów indywidualnych, środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą starszą;
 • dobierania metod, technik, narzędzi i form realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej;
 • udzielania wsparcia emocjonalnego i aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności;
 • nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku lokalnym.


Absolwent może pracować w:

 • domach i ośrodkach pomocy społecznej,
 • wszystkich instytucjach opiekuńczych,
 • opiekunowie osób starszych mogą również prowadzić własną działalność.

 

Nauka w szkole kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie:
 • SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej
Po zdaniu egzaminu otrzymasz dyplom zawodowy, który jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
 
 
Jeśli jesteś zainteresowany podjęciem nauki w naszej szkole, skontaktuj się z nami telefonicznie – (22) 619 32 25, 516 181 116 lub wypełnij zgłoszenie online:  https://forms.office.com/e/pmVCyq2YFb
 
Więcej informacji można także uzyskać osobiście – w sekretariacie szkoły przy ul. Kaleńskiej 3.