tel. 22 619 32 25

sekretariat@szkolymydlowskiej.pl

Szkoły Beaty Mydłowskiej

"Zasługujesz na sukces. Zrób swój pierwszy krok ! Nauka to nie tylko obowiązek, ale również przyjemność."

Nasza placówka oferuje m.in. przygotowanie do takiego zawodu jak technik BHP. Działamy na zasadzie podbudowy szkoły dającej wykształcenie średnie. Słuchaczy kształcimy w systemie stacjonarnym i zaocznym. Okres nauki wynosi 1,5 roku, czyli 3 semestry.

Za sukcesem wielu firm czy organizacji cały czas stoi człowiek. Dlatego tak ważny jest efektowny i właściwy rozwój pracowników w bezpiecznych warunkach. Technik BHP to część oferty, jaką proponuje nasza szkoła w Warszawie. Przygotowany przez naszych specjalistów program nauki obejmuje różne zagadnienia m.in. z zakresu przepisów prawa oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Dziedzina, jaką jest BHP, łączy w sobie m.in. medycynę pracy, ekonomikę pracy, ergonomię i inne. Technik BHP poznaje zbiór zasad, które dotyczą bezpiecznego świadczenia pracy w higienicznych warunkach.

Jakie zadania może wykonywać docelowo technik BHP:
 • przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy bieżące analizy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, jakie powinny obowiązywać w danym zakładzie oraz podsuwa propozycje usunięcia występujących zagrożeń (np. doradzanie w doborze środków ochrony indywidualnej i zbiorowej),
 • bada przyczyny wypadków w pracy oraz prowadzi ich rejestr,
 • kontroluje, czy dana osoba może pracować na określonym stanowisku, czy też nie,
 • w sprawach BHP prowadzi współpracę ze służbą zdrowia w zakresie badań oraz profilaktyki zdrowotnej pracowników ze służbą pracowniczą, społeczną inspekcją pracy oraz innymi komórkami wewnętrznymi zakładu,
 • prowadzi szkolenia wstępne dla nowo przyjętych pracowników
Osoba, która uzyska tytuł technika BHP, może prowadzić własną działalność gospodarczą, zajmując się świadczeniem usług szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również pełnić funkcję doradczą lub konsultacyjną dla firm z wielu branż. Technik BHP może ponadto znaleźć zatrudnienie w małych i średniej wielkości przedsiębiorstwach lub firmach, które zajmują się prowadzeniem szkoleń w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zarówno w dziedzinie BHP, jak i w każdej innej, którą proponujemy, szkoła oferuje grono najlepszych specjalistów i praktyków w jednym. To osoby, które znają ze swojego doświadczenia specyfikę zawodu technik BHP, co z pewnością jest cenne dla słuchaczy.
Ze względu na wielki nacisk na bezpieczeństwo i higienę pracy w przedsiębiorstwach, technik BHP to zawód, w którym warto się szkolić. Nasza szkoła z Warszawy dokłada wszelkich starań, aby osoby zainteresowane tym zawodem miały zawsze aktualną wiedzę oraz zyskały jak najlepsze umiejętności. Jeśli zależy Ci na podnoszeniu kwalifikacji i doskonaleniu kompetencji - technik BHP to oferta dla Ciebie!
 • podbudowa szkoły dającej wykształcenie średnie;
 • kształcenie w systemie stacjonarnym i zaocznym;
 • 1,5-roczny okres nauki (3 semestry).
Aktualnie za najważniejszy element, od którego uzależnione są sukcesy danej organizacji, coraz częściej uznaje się ludzi, a potrzeba efektywnego i właściwego rozwoju pracowników jest dziś ważniejsza niż kiedykolwiek. Pracodawcy są coraz bardziej świadomi oczekiwań, jakie stawiają swoim pracownikom, oczekują przede wszystkim obok kwalifikacji zawodowych właściwych umiejętności i kompetencji zarówno w obszarze zawodowym, jak i społecznym. Oczekiwania te nabierają szczególnego znaczenia w kontekście pracy służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest to związane z dużą liczbą i małą czytelnością obowiązujących przepisów, procesem kontroli organizacji oraz obowiązkami pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dlatego tak istotnym jest, by kształcić techników bezpieczeństwa i higieny pracy, którzy przez cały czas będą czuli potrzebę uaktualniania swojej wiedzy i umiejętności, podnoszenia kwalifikacje i doskonalenia kompetencji.
 
Nauka w szkole BHP kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe:
 • Z.13. - Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy


Ramowy plan nauczania STACJONARNY: otwórz
Ramowy plan nauczania ZAOCZNY: otwórz
 
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy;
 • rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy;
 • współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych;
 • organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

NAUKA W SZKOLE JEST BEZPŁATNA

 
Jeśli jesteś zainteresowany podjęciem nauki, skontaktuj się z nami telefonicznie – (22) 619 32 25, (22) 870 54 29 lub mailowo - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Więcej informacji można także uzyskać osobiście – w sekretariacie szkoły przy ul. Kaleńskiej 3.