tel. 22 619 32 25

sekretariat@szkolymydlowskiej.pl

Szkoły Beaty Mydłowskiej

"Zasługujesz na sukces. Zrób swój pierwszy krok ! Nauka to nie tylko obowiązek, ale również przyjemność."

                                                   

 

Czesne 0 zł

Nauka na kierunku technik elektroradiolog trwa 2,5 roku (5 semestrów).

System dzienny

 

Technik elektroradiolog może wykonywać badania obrazowe i elektromedyczne, a także na potrzeby radioterapii. Jego praca opiera się na wiedzy dotyczącej metod diagnostycznych, które wykorzystują promieniowanie rentgenowskie, promieniowanie gamma, protonowe i neutronowe, pole magnetyczne oraz ultradźwięki. Jego zadaniem jest zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa pacjentowi podczas wykonywania procedur diagnostycznych i terapeutycznych. Ponadto technik elektroradiolog współdziała przy procesie archiwizowania otrzymanych danych diagnostycznych i ich obróbce. Ważne jest tu działanie zgodnie z zasadami ochrony radiologicznej, z którymi osoba podejmująca naukę w naszej szkole zostanie dokładnie zapoznana. Na co dzień współpracuje z różnymi specjalistami, np. podczas radioterapii czy w zakresie diagnostyki obrazowej i elektromedycznej. Wykonuje również samodzielnie pewne czynności, np. dotyczące zleceń lekarskich w temacie radiodiagnostyki, diagnostyki elektromedycznej itd.

Program nauczania technik elektroradiolog
 
Kształcenie teoretyczne
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy,                                          
 • Zdrowie publiczne,
 • Anatomia, fizjologia i patologia człowieka;
 • Fizyka i aparatura w elektroradiologii,
 • Diagnostyka obrazowa,
 • Diagnostyka elektromedyczna,
 • Radioterapia,
 • Ochrona radiologiczna,
 • Komunikacja interpersonalna,
 • Język angielski zawodowy,
 • Język migowy.

Kształcenie praktyczne

 • Pracownia anatomii radiologicznej,
 • Pracownia diagnostyki obrazowej,
 • Pracownia diagnostyki elektromedycznej,
 • Pracownia pierwszej pomocy przedlekarskiej,
 • Pracownia technologii informatycznej
Praktyka zawodowa 210 godzin
 

Absolwent szkoły przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przygotowywanie pacjenta do badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej,elektromedycznej i radioterapii;
 • wykonywanie prac związanych z przygotowaniem badań diagnostycznych oraz zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii;
 • wykonywanie samodzielnie lub w zespole badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, pierwiastków promieniotwórczych, ultradźwięków i badań w diagnostyce elektromedycznej;
 • analizowanie wykonanych badań diagnostycznych, zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej, radioterapii i przygotowania ich do oceny przez lekarza;
 
Absolwent może pracować w:
 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej w: pracowni rentgenowskiej, pracowni tomografii komputerowej, pracowni rezonansu magnetycznego, pracowni ultrasonografii, pracowni radiodiagnostyki stomatologicznej,
 • pracowniach stomatologicznych przy wykonywaniu rentgenografii lub pantomografii,
 • pracowni mammografii,
 • pracowni radiologii naczyniowej,
 • pracowni radiologii interwencyjnej,
 • pracowni medycyny nuklearnej,
 • pracowni elektrokardiografii, prób wysiłkowych,
 • pracowni elektroencefalografii,
 • zakładach radioterapii,
 • na oddziałach intensywnego nadzoru kardiologicznego i reanimacji,
 • szpitalnych oddziałach ratunkowych.

 

Nauka w szkole kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie:
 • MED.08 - Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii
Po zdaniu egzaminu otrzymasz dyplom zawodowy, który jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
 
Zdawalność egzaminów - 100 %
 
Jeśli jesteś zainteresowany podjęciem nauki w naszej szkole, skontaktuj się z nami telefonicznie – (22) 619 32 25, 516 181 116 lub wypełnij zgłoszenie online: https://forms.office.com/e/pmVCyq2YFb
 
Więcej informacji można także uzyskać osobiście – w sekretariacie szkoły przy ul. Kaleńskiej 3.