Szkoły Beaty Mydłowskiej

"Zasługujesz na sukces. Zrób swój pierwszy krok ! Nauka to nie tylko obowiązek, ale również przyjemność."

 

                        

 • podbudowa szkoły podstawowej;
 • kształcenie w systemie dziennym;
 • 5-letni okres nauki;
 • opłata administracyjna 150 zł miesięcznie.

 

Zawód technik żywienia i usług gastronomicznych jest idealny dla osób, które chcą przeżyć przygodę ze sztuką kulinarną, cenią zdrowy styl życia i odżywiania.

W trakcie kształcenia zawodowego uczeń nabędzie umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego, zdobędzie wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie sporządzania potraw zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania oraz prawidłowej obsługi konsumenta.

Młody człowiek będzie miał szansę na rozbudzenie kreatywności z wykorzystaniem nowych technik kulinarnych, nowatorskiego serwowania potraw i aranżacji stołów.

 

Nauka w szkole kończy się:

egzaminem maturalnym: poziom podstawowy z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, poziom rozszerzony- wybrany przedmiot

oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe:

 • HGT.02 – Przygotowanie i wydawanie dań
 • HGT.12 – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 

Egzamin potwierdzający kwalifikację HGT.02 odbywa się pod koniec II semestru klasy IV - dla szkół ponadpodstawowych

Egzamin potwierdzający kwalifikację HGT.12 odbywa się pod koniec I semestru klasy V - dla szkół ponadpodstawowych

 

Języki obce: język angielski

Języki obce do wyboru: język niemiecki, język rosyjski

 

Przedmioty zawodowe:     

kształcenie teoretyczne

 • Podstawy gastronomii                                                                                                    
 • Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych
 • Technologia gastronomiczna
 • Zasady żywienia człowieka
 • Podstawy żywienia człowieka
 • Podstawy żywienia dietetycznego
 • Usługi gastronomiczne i cateringowe
 • BHP
 • Planowanie żywienia człowieka i produkcji gastronomicznej
 • Język obcy zawodowy

kształcenie praktyczne

 • Pracownia technologii gastronomicznej
 • Pracownia planowania żywienia i organizacji produkcji gastronomicznej
 • Pracownia usług i obsługi konsumenta

Przedmioty rozszerzone:

 • Zarządzanie i marketing
 • Język angielski

 

 Praktyka zawodowa:

 • 140 godzin (klasa III)
 • 140 godzin (klasa IV)

 

 Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie:

 • w obiektach zbiorowego żywienia lub zakwaterowania (bary, restauracje, hotele, pensjonaty i in.),
 • w zakładach przemysłowej produkcji potraw lub półproduktów,
 • w instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu i żywności,
 • w samodzielnie prowadzonej działalności w zakresie usług gastronomicznych, domowych, hotelarskich i agroturystycznych.

 

Absolwenci mogą również podjąć naukę  na studiach wyższych, na kierunkach:

 • technologia żywności,
 • dietetyka,
 • żywienie człowieka i nauki konsumenckie,
 • nowoczesna organizacja i zarządzanie w gastronomii,
 • hotelarstwo i turystyka,
 • organizacja i zarządzanie w gastronomii i in.

 

 

Jeśli jesteś zainteresowany podjęciem nauki w naszej szkole, skontaktuj się z nami telefonicznie – (22) 619 32 25, 516 181 116 lub wypełnij zgłoszenie online: https://forms.office.com/e/LcctNmp8Wx

Więcej informacji można także uzyskać osobiście – w sekretariacie szkoły przy ul. Kaleńskiej 3.