Szkoły Beaty Mydłowskiej

"Zasługujesz na sukces. Zrób swój pierwszy krok ! Nauka to nie tylko obowiązek, ale również przyjemność."

WARUNKI PRZEBIEGU EGZAMINU MATURALNEGO:

 

1. Na egzamin należy przyjść we własnej maseczce – będzie można ją zdjąć wyłącznie w sali

    egzaminacyjnej w trakcie pisania egzaminu

 

2. Nie można wnosić na teren szkoły żadnych zbędnych rzeczy – smartfonu, maskotek ……

 

3. Na egzamin należy przynieść:

    * własne przybory piśmiennicze (czarny długopis, linijka, cyrkiel, kalkulator prosty);

    * butelkę wody;

    * coś do zjedzenia w przerwie, jeśli tego samego dnia zdaje dwa egzaminy.

 

4. Na terenie szkoły należy zachować odstęp 1,5 metra od drugiej osoby, a przed szkołą unikać

     gromadzenia się w większych grupach.

 

Ponadto uczniowie oraz słuchacze zobowiązani są do stosowania wytycznych wydanych

przez Centralną Komisję Egzaminacyjną znajdujące się pod poniższymi linkami:

https://www.oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=3543 

 

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20210419%20Przeprowadzanie%20EGZAMINY_2021%20COVID%20Wytyczne%20PUBL.pdf#new_tab 

 

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/ 

 

 

Do dnia 27.04.2021 r. dostarczenie przez zdających informacji o uwarunkowaniach zdrowotnych uniemożliwiających stosowanie maseczki do zakrycia ust i nosa.