Szkoły Beaty Mydłowskiej

"Zasługujesz na sukces. Zrób swój pierwszy krok ! Nauka to nie tylko obowiązek, ale również przyjemność."

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym

przygotowało wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

                                              

 Wytyczne MEiN, MZ i GIS

 

Zarządzenie nr 1 /12/2021 Organu Prowadzącego Szkoły Beaty Mydłowskiej z dnia 02 grudnia 2021 r.  - Procedury postępowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19