Szkoły Beaty Mydłowskiej

"Zasługujesz na sukces. Zrób swój pierwszy krok ! Nauka to nie tylko obowiązek, ale również przyjemność."

                          

 

Czesne 0 zł

Nauka na kierunku asystentka stomatologiczna trwa rok (2 semestry)

System stacjonarny - weekendowy

 

Zadania zawodowe asystentki to głównie:

 • asystowanie lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych;
 • przygotowywania materiałów i leków stomatologicznych zgodnie z procedurami;
 • obsługiwanie sprzętu zgodnie z procedurami.

 

Ponadto asystentka:

 • porządkuje stanowiska pracy lekarza dentysty i asystentki w trakcie i po zabiegu stomatologicznym;
 • segreguje odpady zgodnie z przepisami prawa;
 • przygotowuje pacjenta do zabiegu stomatologicznego;
 • oraz przekazuje zalecenia przed zabiegiem i po zabiegu w formie ustnej i pisemnej;
 • obserwuje parametry życiowe pacjenta w trakcie i po zabiegu;
 • współpracuje z lekarzem dentystą w czasie udzielania pierwszej pomocy;
 • sporządza dokumentację pacjenta na zlecenie lekarza dentysty, w trakcie i po zabiegu;
 • stosuje przepisy prawa dotyczące dostępu do dokumentacji medycznej.

 

Asystentka stomatologiczna powinna posługiwać się programem komputerowym do obsługi gabinetu dentystycznego. Współpracuje ze stacją sanitarno-epidemiologiczną i pracownią techników dentystycznych.

Bezpośrednim współpracownikiem asystentki jest lekarz dentysta.

 

Program nauczania

Kształcenie teoretyczne                                                                                             

 • BHP z elementami ergonomii
 • Język angielski zawodowy
 • Język migowy
 • Materiałoznawstwo
 • Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu życia

 

Kształcenie praktyczne

 • Pracownia i organizacja pracy w gabinecie dentystycznym
 • Techniki pracy w gabinecie dentystycznym, asystowanie lekarzowi
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej gabinetu dentystycznego
 • Technologie informatyczne w gabinecie dentystycznym

 

Praktyka zawodowa 140 godzin 

 

Perspektywy zatrudnienia:                                                                                                                        

 • gabinety dentystyczne
 • szpitale
 • kliniki dentystyczne
 • poradnie i publiczne zakłady opieki zdrowotnej
 • prywatne gabinety stomatologiczne

 

Nauka w szkole kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie:

MED.01 – Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

 

UPRAWNIENIA – Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie asystentka stomatologiczna
 • MED.01. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości pracy wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej

 

Jeśli jesteś zainteresowany podjęciem nauki w naszej szkole, skontaktuj się z nami telefonicznie – (22) 619 32 25, 516 181 116 lub wypełnij zgłoszenie online: https://forms.office.com/e/pmVCyq2YFb 

Więcej informacji można także uzyskać osobiście – w sekretariacie szkoły przy ul. Kaleńskiej 3.