tel. 22 619 32 25

sekretariat@szkolymydlowskiej.pl

Szkoły Beaty Mydłowskiej

"Zasługujesz na sukces. Zrób swój pierwszy krok ! Nauka to nie tylko obowiązek, ale również przyjemność."

DYREKTOR SZKOŁY – ppłk mgr DANUTA AUGUSTYNIAK

 

KADRA LICEUM I TECHNIKUM

mgr Augustyniak-Chojecka Marzena – biologia

mgr Badache Małgorzata - język hiszpański

mgr Bieżuński Andrzej - BHP

mgr Błońska – Gutkowska Maria – geografia

dr Bojarski Jarosław - matematyka

mgr Borysiuk Dorota - edukacja dla bezpieczeństwa; język rosyjski

mgr Buchman Lech - język polski

mgr Marianna Chodakowska - biologia

dr Derfla Małgorzata - doradztwo zawodowe

mgr Długosz Artur - przedmioty informatyczne

mgr Dowbysz Olga – przedmioty zawodowe w hotelarstwie oraz turystyce (teoretyczne i praktyczne)

mgr Drozdowska-Żurawska Iwona - chemia

mgr Dudkowska Małgorzata - język polski

mgr Dudkowski Tomasz - przedmioty informatyczne

mgr Firkowicz Wioleta - język rosyjski

mgr Grabarczyk Eliza – podstawy przedsiębiorczości; zarządzanie i marketing, podstawy działalności gospodarczej

mgr Gwara Janusz – język niemiecki

mgr Kaczorek Danuta – historia, historia i społeczeństwo

mgr Kordek Dorota – przedmioty zawodowe we fryzjerstwie (praktyczne)

mgr Król Krystyna – przedmioty zawodowe we fryzjerstwie (teoretyczne)

mgr Lasik Anna – historia sztuki, plastyka

mgr Leszczyńska Genowefa – biologia; chemia

mgr Maliszewska Hanna - język angielski

dr Mazurek Mariusz – chemia, matematyka, fizyka

mgr Mercik Jadwiga – język angielski

mgr Milczarek Wiesława - język rosyjski

mgr Mucha Mariusz - informatyka; podstawy informatyki; przygotowanie stanowiska komputerowego; pracownia informatyczna

mgr Noskowski Zbigniew – historia; historia XX wieku

mgr Obrycki Andrzej – wiedza o społeczeństwie; historia i społeczeństwo

mgr Owczarek Teresa – język angielski

mgr Paszkiewicz Jolanta – religia

mgr Pieciuk Jan - wychowanie fizyczne

mgr Płoski Kamil - geografia

mgr Pszeniczna Małgorzata - historia

mgr Siedlanowska Olga - wychowanie fizyczne

mgr Skrzecz Anna - administrowanie systemami operacyjnymi

mgr Sobieraj Olga - informatyka

mgr Socik Maciej – przedmioty zawodowe w hotelarstwie (praktyczne)

mgr Toma Magdalena - język polski

 

KADRA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

mgr Błońska – Gutkowska Maria – geografia

mgr Glinka Małgorzata – historia; historia i społeczeństwo

mgr Górecka Iwona – język angielski

mgr Kołynicz Grażyna – język angielski

mgr Koprowicz Andrzej- podstawy przedsiębiorczości

mgr Mazurek Krystyna– język polski

dr Mazurek Mariusz - chemia; fizyka

mgr Nowacka Anna - biologia

mgr Pałabus Paweł – matematyka

mgr Pisarska Beata - informatyka

mgr Wasiłek Ewa  – historia; wiedza o społeczeństwie

 

KADRA POLICEALNEJ SZKOŁY KOSMETYCZNEJ

mgr Bieżuński Andrzej - bezpieczeństwo i higiena pracy, komunikacja społeczna

mgr Cupryś Dorota – kosmetologia

mgr Dowbysz Olga - podstawy zdrowego żywienia

mgr Eychler Piotr – pracownia makijażu i stylizacji

mgr Galicka Grażyna –  pierwsza pomoc przedmedyczna, podstawy dermatologii

mgr Grabarczyk Eliza – podstawy marketingu

dr Mazurek Mariusz - preparatyka kosmetyczna

mgr Mroczek Barbara – język angielski w kosmetyce

mgr Nowacka Anna – podstawy anatomii i fizjologii

mgr Pisarska Beata – informatyka w kosmetyce

mgr  Stępniak Aldona – pracownia kosmetyki twarzy; pracownia kosmetyki ciała, dłoni i stóp

mgr Wolska Alicja – podstawy fizykoterapii, pracownia fizykoterapii

 

KADRA POLICEALNEJ SZKOŁY MEDYCZNEJ

 

Technik elektroradiolog

mgr Bieżuński Andrzej - bezpieczeństwo i higiena pracy

mgr Galicka Grażyna – pierwsza pomoc w zagrożeniach życia i zdrowia

mgr Jackiewicz Jadwiga - radioterapia

mgr Koprowicz Andrzej – działalność gospodarcza  w ochronie zdrowia

dr Mazurek Mariusz – fizyka i aparatura w elektroradiologii

mgr Mroczek Barbara – język angielski zawodowy

mgr Nowacka Anna – anatomia, fizjologia i patologia człowieka; pracownia anatomii radiologicznej

mgr Pisarska Beata - pracownia technologii informatycznej

mgr Słapek Agnieszka - język migowy

mgr Wolska Aleksandra – ochrona radiologiczna; diagnostyka obrazowa; diagnostyka elektromedyczna

mgr Zieliński Mikołaj – pracownia diagnostyki obrazowej; pracownia diagnostyki elektromedycznej

 

Technik dentystyczny

tech. lic. Danuta Łubian –materiały i technologie w technice dentystycznej; technika dentystyczna; modelarstwo dentystyczne; pracownia techniki dentystycznej; pracownia techniki ortodontycznej; modelarstwo i rysunek w technice dentystycznej; podstawy projektowania cyfrowego; ortodoncja

dr Kolek Agnieszka - podstawy psychologii i etyki zawodowej

mgr Barbara Mroczek – język angielski zawodowy

mgr Nowacka Anna – anatomia

mgr Mucha Mariusz – technologie informatyczne

mgr Słapek Agnieszka – język migowy

mgr Wolska Grażyna – ochrona i promocja zdrowia

 

Technik masażysta 

mgr Andrzej Bieżuński – BHP i pierwsza pomoc; komunikacja interpersonalna

mgr Monika Burnicka – pracownia masażu; pracownia fizjoterapii

mgr Galicka Grażyna – wybrane zagadnienia kliniczne

mgr Koprowicz Andrzej – podstawy działalności gospodarczej,

mgr Kowańska Małgorzata – teoria masażu, pracownia masażu; podstawy fizjoterapii

mgr Mroczek Barbara – język angielski zawodowy

mgr Nowacka Anna – anatomia i fizjologia

mgr Słapek Agnieszka - język migowy

mgr Wolska Grażyna – zdrowie publiczne

 

Technik usług kosmetycznych

mgr Bieżuński Andrzej – bezpieczeństwo i higiena pracy; komunikacja społeczna

mgr Długosz Artur – informatyka w kosmetyce

mgr Dowbysz Olga - podstawy zdrowego żywienia

mgr Eychler Piotr – pracownia makijażu i stylizacji

mgr Galicka Grażyna - pierwsza pomoc przedmedyczna; podstawy dermatologii

mgr Grabarczyk Eliza – podstawy marketingu

mgr Kowańska Małgorzata – podstawy anatomii i fizjologii; podstawy fizykoterapii; pracownia fizykoterapii

dr Mazurek Mariusz - preparatyka kosmetyczna

mgr Mroczek Barbara – język angielski w kosmetyce

mgr Stępniak Aldona – pracownia kosmetyki twarzy; pracownia kosmetyki ciała, dłoni i stóp; kosmetologia

 

KADRA POLICEALNEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ 

mgr Bieżuński Andrzej – bezpieczeństwo i higiena pracy w administracji

mgr Grabarczyk Eliza – Ekonomiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw

dr Kocurek Tomasz – podstawy prawa administracyjnego; podstawy prawa cywilnego; podstawy prawa pracy; postępowanie w administracji

mgr Koprowicz Andrzej - podstawy prawa finansowego

mgr Kołynicz Grażyna – język angielski zawodowy; organizacja pracy biurowej; pracownia pracy biurowej

 

 

SEKRETARIAT

Foks Maria

Mazurek Katarzyna

 

PEDAGOG SZKOLNY

Worobiej Łucja