Szkoły Beaty Mydłowskiej

"Zasługujesz na sukces. Zrób swój pierwszy krok ! Nauka to nie tylko obowiązek, ale również przyjemność."

30 kwietnia 2021 roku tegoroczni maturzyści zakończyli szkołę. To kolejny rok bez uroczystego apelu wieńczącego

zakończenie szkoły przez uczniów klas maturalnych.

 

Panująca pandemia nie zatrzymała jednak uczniów Szkół Beaty Mydłowskiej w domach. Stęsknieni za murami

szkoły stawili się po odbiór świadectw. I chociaż nie było uroczystych przemówień, hymnu i przedstawień, był

radosny uśmiech i miłe słowa. Maturzyści odebrali świadectwa ukończenia szkoły od wychowawców w gronie

swoich klas.

 

Pani Dyrektor życzyła abiturientom powodzenia na egzaminach. Zwróciła się do kończących szkołę maturzystów

z prośbą, aby w dalszym dorosłym już życiu kierowali się słowami, które tak często im powtarzała „szacunkiem do

drugiego człowieka”.