Szkoły Beaty Mydłowskiej

"Zasługujesz na sukces. Zrób swój pierwszy krok ! Nauka to nie tylko obowiązek, ale również przyjemność."

                               

 

Czesne 0 zł

Nauka na kierunku technik farmaceutyczny trwa 2,5 roku (5 semestrów)

System dzienny

 

Technik farmaceutyczny zajmuje się sporządzaniem i wytwarzaniem produktów leczniczych oraz prowadzeniem obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa.

 

Technik farmaceutyczny zatrudniony w aptece samodzielnie wykonuje i wydaje produkty lecznicze i wyroby medyczne, z wyjątkiem produktów leczniczych mających w swoim składzie substancje bardzo silnie działające, określone w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, substancji odurzających, substancji psychotropowych z grupy IP i IIP określonych w odrębnych przepisach. Technik farmaceutyczny może również wykonywać czynności pomocnicze przy sporządzaniu leków przygotowywanych w warunkach aseptycznych oraz leków w dawkach dziennych. W aptece technik farmaceutyczny pracuje w zespołach, na odpowiednio wyposażonych stanowiskach. W zakładach produkcji przemysłowej zakres czynności technika farmaceutycznego zależy od działu zatrudnienia, stanowiska pracy i wyposażenia technicznego na tym stanowisku. Nauka obsługi urządzeń technicznych używanych w produkcji odbywa się na stanowisku pracy. Podstawowym miejscem zatrudnienia technika w przemyśle jest dział technologii wytwarzania postaci leku. Zatrudniony w laboratorium analizy chemicznej leku technik, pod nadzorem osoby uprawnionej, przeprowadza analizę jakościową i ilościową poszczególnych składników w gotowym produkcie leczniczym.

 

 

Program nauczania

Kształcenie teoretyczne                                                                    

 • Podstawy psychologii i kultury zawodu                                            
 • Język angielski zawodowy
 • Anatomia, fizjologia i patologia
 • Promocja zdrowia z elementami profilaktyki
 • Technologia postaci leku
 • Farmakologia
 • Analiza leków
 • Farmakognozja
 • Podstawy obrotu aptecznego
 • Pierwsza pomoc i zasady BHP
 • Język migowy

 

Kształcenie praktyczne

 • Dyspensowanie produktów aptecznych
 • Technologie informatyczne
 • Technika sporządzania leków
 • Analiza produktów leczniczych i wyrobów medycznych
 • Metody badania surowców roślinnych
 • Świadczenia farmaceutyczne

 

Praktyka zawodowa 210 godzin 

 

Perspektywy zatrudnienia:                                                                   

 • apteki szpitalne;
 • apteki ogólnodostępne;
 • punkty medyczne;
 • hurtownie farmaceutyczne;
 • sklepy zielarsko-medyczne, zielarsko-drogeryjne i sklepy specjalistyczne zaopatrzenia medycznego;
 • zakłady przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego oraz zakłady przetwórstwa zielarskiego;
 • laboratoria chemiczne przemysłu chemicznego, zielarskiego i spożywczego;
 • laboratoria naukowo-badawcze;
 • stacje sanitarno–epidemiologiczne

 

Nauka w szkole kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie:

 • MED.09 – Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa.

 

UPRAWNIENIA – Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik farmaceutyczny
 • MED.09.  Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej

 

Jeśli jesteś zainteresowany podjęciem nauki w naszej szkole, skontaktuj się z nami telefonicznie – (22) 619 32 25, 516 181 116 lub wypełnij zgłoszenie online: https://forms.office.com/e/pmVCyq2YFb 

Więcej informacji można także uzyskać osobiście – w sekretariacie szkoły przy ul. Kaleńskiej 3.